Wspólnota

 

 

 

Nasza wspólnota jest rodziną opartą nie na naturalnych więzach, ale rodziną istniejącą dzięki Ciału i Krwi Jezusa. Chrystus jest tym, który nas wybrał, wzajemnie sobie podarował, i który nas jednoczy. Wspólnie dzielimy troski i radości zanurzając naszą codzienność w Bożej Obecności. Starając się „być dla siebie przyjaciółkami, wzajemnie się miłować i szanować”, dążymy razem do świętości.

Mamy wspólny cel, jedno pragnienie wypełnienia woli Ojca i zjednoczenia się z Chrystusem, a chociaż każda z nas podąża ku temu osobiście, to jednak wspólnota jest tym miejscem, w który dokonuje się weryfikacja naszego wewnętrznego życia duchowego. Wspólnota to dla każdej z nas cenny i piękny dar.

Wspólnota

 

Siostry, które odeszły do Domu Ojca:

 

Izabella

Teresa

Stanisława

Maria

Maria Krystyna