Kaplica rok 1983Kaplica rok 1991Kaplica rok 2008
 
Klasztor został erygowany 3 kwietnia 1983, natomiast 16 listopada 1984 roku odbyła się uroczysta konsekracja kaplicy. Prace około rozbudowy klasztoru zakończono w roku 1986.     
 

 

 

Mapa została wykonana przez
Siostry Karmelitanki Bose ze Spręcowa

Więcej o karmelitankach bosych:

http://www.karmel.pl/mniszki/

http://www.karmelicibosi.pl/?zakon=siostry

http://www.facebook.com/pages/Siostry-Karmelitanki-Bose-400-lat-w-Polsce/165800130179361