Źródło Słowa życiem pulsuje.
Ziarenko zboża kiełkuje kłosem.
Drogowskaz Ewangelii
w codzienność wpisany.
Tajemnice szczęścia
odkryte przed Tobą.

s. M. Grażyna OCD

***

 

Wiersze Siostry Grażyny


Jak pewny jest świt
nadchodzący po nocy,
tak pewna jest odpowiedź Boga
na każde wołanie człowiecze.
Odpowie Ci z Boską hojnością
i po swojemu.

s. M. Grażyna OCD

***

Potrzebuje Bóg człowieka.
Prosi o wodę i chleb.
Wyciąga dłoń jak żebrak.
I stąpa po świętej ziemi
Twej codzienności.

s. M. Grażyna OCD

***

Przez ruch wichru wiejącego od gór wysokich
i przez obłok wiosenny, płynący na wschód,
Bóg mówi: JESTEM
Przez szum wiatru letniego
i przez źródła wód wielkich kaskad górskich,
Bóg mówi: JESTEM
Przez szelest srebrnolistny pod stopami
i każdy drżący liść jesiennie zziębnięty,
Bóg mówi: JESTEM
Przez ciszy leśnej, milczenie zimowe
i przez każdy atom materii
Bóg mówi: JESTEM
Przez szum wiatru lekkiego.
I przez drzewo święte, wiernością zranione
Bóg mówi: JESTEM

s. M. Grażyna ocd

***

Pragnienie, co dręczy serce głęboko,
niczym kropla wody skałę.
Marzenie, co w górę prowadzi,
wciąż dalej i dalej.
Tylko Miłość odgadnie to,
co ukryte w szczelinie
człowieczego dnia.

s. M. Grażyna ocd