Modlitwa jest jak oddychanie,

nie można bez niej żyć tak, by mieć przekonanie o sensie i celowości życia.

 

 

Modlitwa jest przestrzenią,

w której obecny jest Ten, który jest naszym Przyjacielem, przestrzenią ducha, gdzie trwanie w Jego Obecności daje nam proste poznanie istoty rzeczy.

 

Mając przed oczami duszy tak drogiego Przyjaciela, jakim jest Jezus, można śmiało mówić o przygodzie modlitwy, odkryciu szczytów piękna Serca samego Boga.

 

 

W modlitwie odnajdujemy miłość i pozwalamy się tą miłością napełniać.

Ona odsłania świeże spojrzenie na rzeczywistość, ukazuje nowe oblicze spraw w świetle Bożym, przemienia nas i nadaje nowy bieg historii.

 

 

Modlitwa jest cudem,

którego Bóg pozwala kosztować każdemu.

 

Dla karmelitanki - modlitwa jest wyborem na całe życie.