Pomoc

Nasz adres:
 
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
ul. Cumowników 8
81-517 Gdynia
 
Numer naszego konta:

21 1020 4900 0000 8802 3286 5650

PKO BP Centrum Bankowości Warszawa ul. Chłodna 52

Prośba o pomoc w zbieraniu funduszy ma remont dachu

Nasza Wspólnota utrzymuje się z pracy rąk własnych, ale nie jest samowystarczalna. Życie w ukryciu klauzury, poświęcone przede wszystkim modlitwie, nie byłoby możliwe bez życzliwości i pomocy ludzi dobrej woli. Dlatego dziękujemy Wam za każde wsparcie.

Dzięki Waszej życzliwości udało się nam ocieplić część domu, naprawić i pomalować część ogrodzenia klauzurowego, nareszcie po latach wykończyłyśmy podbitkę dachu i co najważniejsze wyremontowałyśmy kaplicę, ale nadal różne prace remontowe w domu są dla nas wyzwaniem.

W obecnej sytuacji stanęłyśmy przed koniecznością naprawy dachu naszego klasztoru. W opinii specjalistów dach ten wymaga całkowitego remontu, m.in. wymiany blachodachówki na całej jego powierzchni. Koszt takiego przedsięwzięcia przerasta nasze finansowe możliwości, dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc materialną. Wpłaty można przekazywać na specjalnie utworzone na ten cel subkonto. Będziemy wdzięczne za każdy dar. Wszystkich ofiarodawców polecamy Bożej Dobroci, a Ten, który jest dawcą darów mnogich, niech obficie im błogosławi i pomaga.

Numer naszego subkonta
przeznaczonego na remont dachu:

17 1020 4900 0000 8502 3306 0451

Z dopiskiem „na remont dachu”