Wezwane Bożym głosem przyjechałyśmy tu z różnych stron Polski, aby modlić się, dzielić wspólne życie i rozwijać na Bożą chwałę!

Każda z nas pragnie wsłuchiwać się w głos Oblubieńca, Chrystusa. Coraz pełniej odpowiadać na Jego wezwania i coraz pełniej poddawać się Jego prowadzeniu.

Jesteśmy tu po to, aby przyjmować Jego miłość, tak odrzucaną dzisiaj, tak bardzo nierozumianą.

Jesteśmy tu po to, aby – jak starotestamentowy prorok Eliasz – wskazywać, że jest tylko jeden prawdziwy Bóg, któremu warto zaufać.

Jesteśmy tu po to, aby być darem dla innych – dla braci i sióstr, którzy potrzebują naszego wstawiennictwa.

Nasze życie jest proste, składa się z modlitwy, pracy, wędrowania razem po trudnych drogach wewnętrznego nawrócenia, dzieląc smutki i radości. Nie podejmujemy żadnej aktywności zewnętrznej, aby zaświadczyć o tym, jak wielką wartością jest samo ISTNIENIE.

Żyjemy w ukryciu klauzury, aby stać się znakiem cichej obecności EMANUELA, Boga, który z miłości pozostał z nami na zawsze…

Kim staramy się być?

Ewangelicznym zaczynem, małym ziarenkiem gorczycy zasianym w glebę świata, śladem zostawionym przez Chrystusa…