Obrzędem wprowadzającym w życie karmelitańskie są obłóczyny. Podczas obłóczyn postulantka przyjmuje nowe imię wraz z predykatem wyrażającym jakiś szczególny rys osobistej relacji karmelitanki do Pana Boga np. Siostra Maria od Najświętszego Sakramentu.

Obrzęd obłóczyn ma piękną i bogatą formę – wszystko, co się na nią składa, nawiązuje do naszej duchowości. Najpierw, gdy mniszka klęcząc całuje Święty Krzyż, wypowiadane są słPowołanieowa:

„Jeśli kto chce iść za Mną niech się zaprze samego siebie. Niech każdego dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje”.

Następnie przeorysza nakłada siostrze skórzany pas i mówi:

„Pan rzekł do Piotra: gdy byłeś młody przepasywałeś się i chodziłeś dokąd chciałeś, lecz gdy się zestarzejesz kto inny cię przepasze. Weź te słowa do siebie”.

 

 

Siostra otrzymuje także szkaplerz, jako „rękojmię opieki i miłości Maryi i jako znak tajemnicy, która ma się w niej dokonać”. Dalej wypowiadane są słowa: „Niech Dziewica Czystego Serca dopełni w Tobie przyobleczenia w Jezusa Chrystusa”.

Matka przełożona przewiesza też mniszce przez pas różaniec mówiąc: „W znaku świętego różańca weź do siebie Maryję, swoją Matkę i Siostrę i idź razem z nią za Chrystusem, zjednoczona z Nim w bólu i radości w jego paschalnej tajemnicy”.

Nakładany na ramiona siostry biały płaszcz symbolizuje wewnętrzną czystość, a biały welon jest znakiem osłonięcia przez Ducha Świętego, aby wzorem Maryi siostra dniem i nocą wsłuchiwała się w Słowo Boże.